Ευρωπαϊκή πολιτική για την καταπολέμηση της Βίας

Το Κέντρο Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης Europe Direct Καλαμάτας με αφορμή τον εορτασμό της Διεθνούς Ημέρας Μη Βίας, και με στόχο την πρόληψη και την καταστολή κάθε μορφής βίας και με απώτερο σκοπό την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων εν γένει, έκρινε σκόπιμο να επικοινωνήσει το τεράστιο πρόβλημα της εποχής μας, την καταπάτηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και την άσκηση βίας.

Βία είναι κάθε συμπεριφορά ή συστηματική πολιτική συμπεριφοράς που χρησιμοποιείται για να εξαναγκάσει, να κυριαρχήσει ή να απομονώσει το θύμα.

Μπορεί να είναι σωματική, ψυχολογική ή λεκτική κακοποίηση ανθρώπου, που δημιουργεί σωματικό ή και ψυχικό πόνο ή και πληγές. Είναι η χρήση κάθε μορφής εξουσίας που επιβάλλεται στο άλλο άτομο για τη διατήρηση του ελέγχου της σχέσης και της συμπεριφοράς του θύματος.

Δεδομένης της οικονομικής κρίσης και κατ’ επέκταση της κοινωνικής και πολιτικής, την οποία βιώνει η χώρα μας τα τελευταία χρόνια, ολοένα αυξανόμενα είναι τα κρούσματα βίας σε όλα τα επίπεδα.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση μεριμνά για την πρόληψη και καταστολή της βίας, λαμβάνοντας πρόνοια και παρέχοντας προστασία στους πολίτες, με ολοκληρωμένες στρατηγικές για την ισότητα, τα ανθρώπινα δικαιώματα, τη δικαιοσύνη και παρέχοντας ένα ασφαλές καταφύγιο σε όσους έχουν ανάγκη προστασίας. Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στους ακόλουθους δικτυακούς τόπους:
http://europa.eu/pol/justice/index_el.htm
http://ec.europa.eu/eu_law/your_rights/your_rights_el.htm#1depot
http://fra.europa.eu/en

Ωστόσο, παρά τις δεσμεύσεις και τις θεσμικές μεταρρυθμίσεις, σημαντική για την εξάλειψη της βίας είναι η υιοθέτηση μιας κουλτούρας αλληλεγγύης, συμφιλίωσης και συμπάθειας μεταξύ των ατόμων και των λαών, από τον καθένα από εμάς ξεχωριστά, προκειμένου να επιτύχει.

Ευελπιστούμε να έρθει η μέρα που θα έχει εξαλειφθεί κάθε μορφή βίας και η καταπολέμηση της να ανήκει στην ατζέντα του παρελθόντος.