Ετήσια Συνάντηση Κέντρων Europe Direct για το 2014 με σκοπό την βελτίωση της παρεχόμενης πληροφόρησης σχετικά με την ΕΕ για τα 500 εκατ. Ευρωπαίων πολιτών.

500 Κέντρα Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης Europe Direct συναντήθηκαν στην ετήσια Γενική Συνέλευση των Κέντρων Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης Europe Direct, που πραγματοποιήθηκε στην Βόννη της Γερμανίας, κατά το διάστημα 13 – 15 Οκτωβρίου 2014, με σκοπό την βελτίωση της παρεχόμενης πληροφόρησης σχετικά με το ευρωπαϊκό γίγνεσθαι και την εξειδίκευση των συμμετεχόντων σε θεματικές και πολιτικές της ΕΕ.

Έμφαση δόθηκε στη νέα σύνθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του Γραφείου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, τις νέες προτεραιότητες της ΕΕ και την αλλαγή που πρέπει να επέλθει στην πορεία πλεύσης της ΕΕ προκειμένου να επανέλθουν τα κράτη – μέλη σε τροχιά ανάπτυξης και απασχόλησης.

Το Κέντρο Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης Europe Direct Καλαμάτας συμμετείχε στη συνάντηση, παρουσιάζοντας το υλικό που παρήγαγε το τρέχον έτος στον ειδικό εκθεσιακό χώρο που είχε διαμορφωθεί, για τον συγκεκριμένο σκοπό και λαμβάνοντας μέρος στα workshops και τα success stories, όπου οι συμμετέχοντες παρουσίαζαν επιτυχημένες στρατηγικές εργασίας.

Εν κατακλείδι, αξίζει να σημειωθεί το ιδιαίτερα δημιουργικό και γόνιμο εθνικό και διακρατικό πλαίσιο διαλόγου που αναπτύχθηκε στην συνάντηση αυτή, καθώς οι εκπρόσωποι των κέντρων είχαν την ευκαιρία να συνομιλήσουν με εκπροσώπους άλλων κέντρων και φορέων υποδοχής, να ανταλλάξουν καλές πρακτικές και να διευρύνουν τους ορίζοντες δράσης και συνεργασίας τους, με απώτερο σκοπό, να φτάσει η πληροφόρηση στο κατώφλι κάθε Ευρωπαίου πολίτη.