ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 111 ΘΕΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ(AD7) ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Το Κέντρο Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης Europe Direct Καλαμάτας, σας ενημερώνει ότι η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Επιλογής Προσωπικού (EPSO), διοργανώνει γενικό διαγωνισμό βάσει τίτλων και εξετάσεων για την κατάρτιση εφεδρικών πινάκων προσλήψεων μόνιμων «διοικητικών υπαλλήλων» για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στους ακόλουθους τομείς: 1. Νομοθεσία περί ανταγωνισμού 2. Χρηματοπιστωτικές πράξεις εταιρειών 3. Χρηματοοικονομικά 4. Οικονομικά της βιομηχανίας 5. Μακροοικονομία. Ο αριθμός των επιτυχόντων ορίζεται στους 111.

Βασικές προϋποθέσεις:

Τίτλοι σπουδών
Επίπεδο εκπαίδευσης που αντιστοιχεί σε πλήρεις πανεπιστημιακές σπουδές τουλάχιστον τεσσάρων ετών, πιστοποιούμενες από δίπλωμα/πτυχίο στις οικονομικές επιστήμες ή επίπεδο εκπαίδευσης που αντιστοιχεί σε πλήρεις πανεπιστημιακές σπουδές τουλάχιστον τριετούς φοίτησης πιστοποιούμενες από πτυχίο στις οικονομικές επιστήμες, και στη συνέχεια επαγγελματική πείρα τουλάχιστον ενός έτους.

Επαγγελματική πείρα
Επαγγελματική πείρα τουλάχιστον έξι ετών στον τομέα της μακροοικονομίας. Η εν λόγω επαγγελματική πείρα πρέπει απαραιτήτως να έχει αποκτηθεί μετά την απόκτηση του πτυχίου/ διπλώματος που επιτρέπει τη συμμετοχή στον διαγωνισμό.

Γνώση ξένων γλωσσών
Απαιτείται η γνώση δύο ξένων γλωσσών: Κύρια γλώσσα: Άριστη γνώση μιας από τις επίσημες γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Δεύτερη γλώσσα: (υποχρεωτικά διαφορετική από τη γλώσσα 1) ικανοποιητική γνώση της αγγλικής, της γαλλικής ή της γερμανικής σε ελάχιστο απαιτούμενο επίπεδο Β2.

Οι υποψήφιοι πρέπει να εγγραφούν ηλεκτρονικά, ακολουθώντας τη διαδικασία που αναφέρεται στον δικτυακό τόπο της EPSO (http://europa.eu/epso/), και ειδικότερα στις οδηγίες εγγραφής.

Προθεσμία (συμπεριλαμβανομένης της επικύρωσης) ορίζεται η 25η Νοεμβρίου 2014 και ώρα 12:00 το μεσημέρι, ώρα Βρυξελλών.

Το πλήρες κείμενο της προκήρυξης θα το βρείτε στην ιστοσελίδα:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=OJ:C:2014:376A:TOC

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποταθούν στο Κέντρο Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης Europe Direct Καλαμάτας
(email: europedirect@olivetreeroute.gr, τηλ. 27210 95620)