Ευρωπαϊκή Ημέρα Προστασίας των Προσωπικών Δεδομένων

Το Κέντρο Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης Καλαμάτας με αφορμή την Ευρωπαϊκή Ημέρα Προστασίας των Προσωπικών Δεδομένων, που εορτάζεται κάθε χρόνο στις 28 Ιανουαρίου με πρωτοβουλία του Συμβουλίου της Ευρώπης και την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έκρινε σκόπιμο να ενημερώσει τους πολίτες για το θεμελιώδες δικαίωμα της προστασίας των προσωπικών δεδομένων, που συνδέεται άρρηκτα με την προστασία της ταυτότητας και της αξιοπρέπειας του κάθε ανθρώπου.

Η ραγδαία ανάπτυξη της τεχνολογίας προσδίδει στην κοινωνία μας το χαρακτηριστικό της απόλυτης ψηφιακής μνήμης. Μπορεί μια κοινωνία χωρίς μνήμη να είναι επισφαλής, ωστόσο, η μνήμη, πέραν της ιστορικής της αξίας, μπορεί να αποτελέσει βαρίδι για την προσωπική ανάπτυξη του ατόμου, στερώντας του το δικαίωμα να αναγεννηθεί. Πληροφορίες και γεγονότα που αφορούν όλο το φάσμα της ατομικής μας ζωής καταγράφονται συνοδεύοντας μας για όλη μας τη ζωή είτε εκούσια είτε ακούσια, θέτοντας σε δεύτερη μοίρα την ατομικότητα.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες της σύγχρονης εποχής, υπεραμύνεται του δικαιώματος για την προστασία της ιδιωτικής σφαίρας του ατόμου έναντι αυθαίρετων επεμβάσεων τρίτων και του δικαιώματος ελεύθερης αναπτύξεως της προσωπικότητας και της προστασία της αξίας του ατόμου, εξασφαλίζοντας στον καθένα, μέσω του νομοθετικού της πλαισίου, μία αυτόνομη σφαίρα, στην οποία μπορεί να διαμορφώσει την ιδιωτική του ζωή προστατεύοντας την ατομικότητα του καθενός .

Χαρακτηριστική, δε, είναι η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για εκτεταμένη αναθεώρηση του νομοθετικού πλαισίου της ΕΕ για την προστασία των προσωπικών δεδομένων, με σκοπό να ενισχύσει τα ατομικά δικαιώματα και να συμβάλει στην αντιμετώπιση των προκλήσεων της παγκοσμιοποίησης και των νέων τεχνολογιών εισάγοντας μάλιστα μια ιστορική απόφαση για το “δικαίωμα στη λήθη” σε σχέση με τις μηχανές αναζήτησης στο διαδίκτυο.

Περισσότερες πληροφορίες για την ισχύουσα νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Συμβουλίου της Ευρώπης, καθώς και τη σημαντικότερη νομολογία των δύο Δικαστηρίων, του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα βρείτε στο «Εγχειρίδιο Εγχειρίδιο σχετικά με την ευρωπαϊκή νομοθεσία για την προστασία των προσωπικών δεδομένων» που εκπονήθηκε από τον Οργανισμό Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το Συμβούλιο της Ευρώπης.

Για περιπτώσεις καταπάτησης του δικαιώματος προστασίας προσωπικών δεδομένων στην ΕΕ, αρμόδια αρχή είναι ο «Ευρωπαίος Επόπτης Προστασίας Δεδομένων» (ΕΕΠΔ) που εξασφαλίζει ότι τα όργανα και οι οργανισμοί της Ένωσης σέβονται το δικαίωμα ιδιωτικής ζωής των πολιτών όταν επεξεργάζονται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα. Στην Ελλάδα αρμόδια αρχή είναι η «Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα».