Η δραστηριότητα του Κέντρου Πληροφόρησης EUROPE DIRECT Καλαμάτας

Πλούσια ήταν η δραστηριότητα του Κέντρου Πληροφόρησης EUROPE DIRECT Καλαμάτας τον μήνα Μάιο.

Σύμφωνα με το Πρόγραμμα δραστηριοτήτων 2015, συμμετείχε στη Ετήσια Συνάντηση του Εθνικού Δικτύου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης «ΕΛΙΑ» από τις 15-17 Μαΐου 2015 η οποία πραγματοποιήθηκε στη Μεσσηνία από το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Καλαμάτας, που είναι και ο συντονιστής του Δικτύου.

Στο πλαίσιο της Ετήσιας Συνάντησης η οποία προσέλκυσε περίπου 300 εκπαιδευτικούς και εκπροσώπους φορέων από την Μεσσηνία και πολλές άλλες περιοχές της χώρας, πραγματοποιήθηκε 3μερο σεμινάριο στο οποίο το Κέντρο μας είχε ενεργή συμμετοχή.

Συγκεκριμένα, έγινε παρουσίαση του Κέντρου Πληροφόρησης EUROPE DIRECT Καλαμάτας: «Παρεχόμενες υπηρεσίες & δράσεις» από την Θ. Κολοκοτρώνη, Επικεφαλής του Κέντρου, ενώ ο Εκτελεστικός Διευθυντής του Πολιτιστικού Οργανισμού «Δρόμοι της Ελιάς», φορέα υποδοχής του Κέντρου κ. Γ. Καραμπάτος παρουσίασε στους πολυάριθμους συμμετέχοντες το Πρόγραμμα και τις προτεραιότητες της ΕΕ για την απασχόληση, την ανάπτυξη, τη δικαιοσύνη και τη δημοκρατική αλλαγή με γενικό τίτλο παρουσίασης «Η Ευρώπη σου, η ευκαιρία σου» . Η 3μερη Ετήσια Συνάντηση έκλεισε με παρουσίαση των εκδόσεων της ΕΕ και ξενάγηση στο Info Kiosk του Κέντρου Πληροφόρησης EUROPE DIRECT Καλαμάτας, όπου η ομάδα του Κέντρου πληροφόρησε τους εκπαιδευτικούς και άλλους συμμετέχοντες για ποικίλα θέματα και τους προσέφερε εκδόσεις της ΕΕ.

Δεύτερη σημαντική δραστηριότητα του Κέντρου ήταν η συμμετοχή του στην οργάνωση σειράς Workshops για ανέργους, σε συνεργασία με την Αναπτυξιακή Σύμπραξη «Αριστομένης» και τον Πολιτιστικό Οργανισμό «Δρόμοι της Ελιάς». Αποδέκτες των Workshops ήταν οι ωφελούμενοι του Προγράμματος «Τοπικά Σχέδια για την Απασχόληση στην Περιφερειακή ενότητα Μεσσηνίας και είχαν θέμα: Τεχνικές Εύρεσης Εργασίας- Συμβουλευτική σε θέματα σχεδιασμού καριέρας ή επαναπροσδιορισμού επαγγέλματος. Τα Workshops πραγματοποιήθηκαν από τις 18-20 Μαΐου 2015 στην Καλαμάτα και τα παρακολούθησαν συνολικά 160 άτομα τα οποία είχαν χωριστεί σε ομάδες εργασίας. Το Κέντρο Πληροφόρησης EUROPE DIRECT Καλαμάτας μας παρείχε εξειδικευμένη πρακτική πληροφόρησης (Σύνταξη Βιογραφικού Σημειώματος, Europass, Ευρωπαϊκή Δικτυακή Πύλη της Νεολαίας, Μάθε και άσκησε τα δικαιώματά σου στην Ε.Ε. ) πραγματοποίησε παρουσίαση των Υπηρεσιών και των Δράσεων του Κέντρου και παρείχε τον χώρο του Info Kiosk Europe Direct στο Ιστορικό Κέντρο της Καλαμάτας για την πραγματοποίηση ορισμένων workshops.