Ποιες χώρες ευθύνονται περισσότερο για την κλιματική αλλαγή;

Σε λιγότερο από δύο μήνες ειδικοί, πολιτικοί και ΜΚΟ, θα συζητήσουν στο Παρίσι, για τους τρόπους καταπολέμησης της κλιματικής αλλαγής.

Το ΕΚ, θα συμμετέχει με αντιπροσωπεία 15 ευρωβουλευτών και την Τετάρτη, η ολομέλεια θα συζητήσει και θα ψηφίζει τη θέση του ΕΚ, στην 21η Διάσκεψη για το Κλίμα στο Παρίσι.

Δύο είναι οι στόχοι του ΕΚ στη 21η Διάσκεψη για την Κλιματική Αλλαγή. Αφενός, ο περιορισμός της αύξησης της θερμοκρασίας στους 2°C και αφετέρου, η συγκέντρωση χρημάτων για το Πράσινο Ταμείο για το Κλίμα, από το οποίο θα πρέπει να διατίθενται από το 2020, 100 δισεκατομμύρια δολάρια το χρόνο, στις αναπτυσσόμενες χώρες, προκειμένου να περιορίσουν την κλιματική αλλαγή.

Πιστεύουμε ότι το ΕΚ πρέπει να είναι στην πρώτη γραμμή, για να διασφαλίσει την επιτυχία της Συνόδου, καθώς αυτή είναι η μάχη του αιώνα“, δήλωσε ο Gilles Pargneaux (Σοσιαλιστές, Γαλλία), σε συνέντευξή του, που δημοσιεύτηκε τον Σεπτέμβριο.

Στο γράφημά μπορείτε να δείτε ποιές βιομηχανίες μολύνουν περισσότερο αλλά και τις Συνόδους σταθμούς στις διαπραγματεύσεις για το κλίμα.

post-0120b

πηγή: www.epixeiro.gr