Συμμετοχή του Κέντρου Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης Europe Direct Καλαμάτας στα «Ναυαρίνια» (Πύλος, 16-20 Οκτωβρίου 2015)

Το Κέντρο Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης Europe Direct Καλαμάτας (16-20 Οκτωβρίου 2015) συμμετείχε στα «Ναυαρίνια» σημαντική επετειακή γιορτή της περιοχής της Ν.Δ. Μεσσηνίας που τελεί υπό την αιγίδα του Δήμου Πύλου Νέστορος.

Συγκεκριμένα, συμμετείχε σε ημερίδα που οργανώθηκε από την «Διεθνή Οργάνωση Βιοπολιτικής» με θέμα: Βιοτουρισμός στη Μεσσηνιακή Γη, Ναυαρίνο- Διεθνές Εφαλτήριο Έμπνευσης και  Ανάπτυξης. Η ημερίδα πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 18 Οκτωβρίου 2015 στο ερευνητικό Κέντρο Πύλου-Νέστορος «Δημόκριτος», στο πλαίσιο των «Ναυαρινίων». Η Πρόεδρος και Ιδρύτρια της Διεθνούς Οργάνωσης Βιοπολιτικής παρουσίασε τις δράσεις της οργάνωσης ενώ επισήμανε την αναγκαιότητα ανάπτυξης προτάσεων και στρατηγικών για την ενίσχυση  του βιοτουριστικού κλάδου και την διάδοση των τοπικών προϊόντων της μεσσηνιακής γης. Αξιοσημείωτη ήταν η παρουσία έγκριτων εισηγητών, ενώ μεγάλο ενδιαφέρον είχαν και οι εισηγήσεις τους. Αναπτύχθηκαν θέματα όπως: βιοτουρισμός – ιστορικές και οικονομικές προοπτικές, οι οικονομικές προοπτικές της περιφερειακής οικονομίας, νέοι τρόποι προώθησης του πολιτιστικού αποθέματος της περιοχής κ.α.

Στο πλαίσιο της Ημερίδας έγινε παρουσίαση των δραστηριοτήτων του Κέντρου από τον κ. Γιώργο Καραμπάτο, Εκτελεστικό Δ/ντή του Πολιτιστικού Οργανισμού «Δρόμοι της Ελιάς» φορέα υποδοχής του Κέντρου και την κ. Βασιλική Βασιλαδιώτη μέλος της Ομάδας Εργασίας. Επισημάνθηκαν οι τρόποι αξιοποίησης του για την δημιουργία συνεργειών και δικτύων οι πολιτικές της Ε.Ε. σε θέματα προστασίας του περιβάλλοντος, προβολής & προώθησης του πολιτιστικού αποθέματος κ.α.

Η παρουσία του Κέντρου Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης Europe Direct Καλαμάτας στα «Ναυαρίνια» και η συμμετοχή του σε αυτή τη σημαντική Ημερίδα συνέβαλλε στην επιτυχία τους και έτυχε ιδιαίτερα επαινετικών σχολίων από το σύνολο των παρισταμένων.

Επίσης, διενεμήθη και έντυπο υλικό και εκδόσεις της Ε.Ε. μέρος του οποίου παρέμεινε στον χώρο  προς διάθεση σε κάθε ενδιαφερόμενο της περιοχής Πύλου-Νέστορος.