29 ευρωπαϊκές πολιτιστικές διαδρομές σε ένα βιβλίο!

Το Europe Direct Καλαμάτας, επιμελήθηκε και παρουσιάζει ένα ηλεκτρονικό βιβλίο με 29 Πολιτιστικές  Διαδρομές του Συμβουλίου της Ευρώπης!

  • 29 προτάσεις για ταξίδι στον χώρο και τον χρόνο, τον πλούτο και τη διαφορετικότητα των πολιτισμών της Ευρώπης
  • 29 προτάσεις για την προβολή αυτής της κοινής για όλους τους Ευρωπαίους αλλά άγνωστης στο ευρύ κοινό πολιτιστικής ευρωπαϊκής κληρονομιάς
  • 29 νέοι δρόμοι γνωριμίας και επικοινωνίας  για τους ευρωπαίους πολίτες…

Ανακαλύψτε τες!

 

Το πρόγραµµα Πολιτιστικών Διαδροµών εγκαινιάστηκε από το Συµβούλιο της Ευρώπης το 1987. Στόχος του ήταν να δείξει, µέσα από ένα ταξίδι στον χώρο και τον χρόνο τον πλούτο και τη διαφορετικότητα των πολιτισμών της Ευρώπης και να συμβάλλει στην προβολή αυτής της κοινής για όλους τους Ευρωπαίους  αλλά άγνωστης στο ευρύ κοινό πολιτιστικής κληρονοµιάς.

Με σεβασμό  στις θεµελιώδεις ευρωπαϊκές αξίες: τα ανθρώπινα δικαιώµατα, τη δηµοκρατία, την πολυµορφία και την πολιτιστική ταυτότητα των ευρωπαϊκών λαών, τον διάλογο και την ανταλλαγή πέρα από τα σύνορα και τους αιώνες, οι Ευρωπαϊκές Πολιτιστικές Διαδροµές ενισχύουν την πολιτιστική συνεργασία, τη βιώσιµη ανάπτυξη των περιοχών και την κοινωνική ένταξη, εστιάζοντας ιδιαίτερα σε θέµατα µε συµβολικό βάρος για την ενότητα, την ιστορία, τον πολιτισµό, τις ευρωπαϊκές αξίες και την ανακάλυψη άγνωστων προορισµών.  Ενισχύουν επίσης τις ανταλλαγές και τον πολιτιστικό τουρισµό, µε τη συµµετοχή σε αυτές δικτύων και οργανισµών, τοπικών και περιφερειακών φορέων, πανεπιστηµίων και επαγγελµατικών οργανώσεων σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες. Οι ευρωπαϊκές Πολιτιστικές Διαδρομές είναι μια άλλη εναλλακτική πρόταση γνωριμίας με την ευρωπαϊκή  πολιτιστική κληρονομιά που συμβάλλει στην προστασία της ανοίγοντας νέους δρόμους επικοινωνίας στους ευρωπαίους πολίτες. Ανακαλύψτε τες!