Μπορεί η καινοτομία να «ταΐσει» τον πληθυσμό της γης;

Ο παγκόσμιος πληθυσμός αναμένεται να αυξηθεί από 7,3 δισεκατομμύρια σήμερα σε 9,7 δισεκατομμύρια το 2050, σύμφωνα με προβλέψεις του ΟΗΕ, που σημαίνει ότι η παραγωγή τροφίμων θα πρέπει να διπλασιαστεί για να καλύψει τις διατροφικές ανάγκες.

Σε μια προσπάθεια να ανταποκριθεί σε αυτή την πρόκληση, η νέα Κοινή Αγροτική Πολιτική εστιάζει στην καινοτομία καθώς και στην προστασία του περιβάλλοντος.

Η νέα ΚΑΠ παρέχει ποικίλα χρηματοδοτικά εργαλεία που θα βοηθήσουν τους Ευρωπαίους αγρότες να προσαρμοστούν στις νέες συνθήκες, κυρίως από τον Πυλώνα Αγροτική Ανάπτυξη και από το Πρόγραμμα Horizon 2020.

Παρά τα τεράστια ποσά χρημάτων της ΕΕ που έχουν ήδη δαπανηθεί για την έρευνα σχετικά με τους ΓΤΟ και τα βιολογικά προϊόντα, η συμβατική γεωργία εξακολουθεί να αντιπροσωπεύει το 94,2% της γεωργικής έκτασης της ΕΕ.

Οι αναλυτές υποστηρίζουν ότι χρειάζεται μια «αγροτεχνολογική επανάσταση» και η γεωργία ακριβείας αναδύεται ως μια λύση με γνώμονα την καινοτομία.

Η γεωργία ακριβείας βασίζεται στη βελτιστοποίηση της διαχείρισης των εισροών σε έναν αγρό ανάλογα με τις πραγματικές ανάγκες των καλλιεργειών. Περιλαμβάνει τεχνολογίες που βασίζονται σε δεδομένα, συμπεριλαμβανομένων των συστημάτων δορυφορικού εντοπισμού θέσης, όπως το GPS, της τηλεπισκόπησης και του Διαδικτύου, για τη διαχείριση των καλλιεργειών και τη μείωση της χρήσης λιπασμάτων, εντομοκτόνων και υδάτων.

Η εισαγωγή των νέων τεχνολογιών βοηθά τους αγρότες να διαχειρίζονται τις εκμεταλλεύσεις τους με βιώσιμο τρόπο, λαμβάνοντας υπόψη την «παραμικρή λεπτομέρεια» της καθημερινής γεωργίας.

Ωστόσο, οι νέες τεχνολογίες δεν είναι «οικονομικές» για τους μικρούς αγρότες.

πηγή: www.euractiv.gr

post-0143b