Δημοσιεύθηκε η Ετήσια Έκθεση της ΕΕ για τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις

Η ετήσια έκθεση της ΕΕ για τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις είναι ένα από τα κύρια εργαλεία που χρησιμοποιεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να παρακολουθεί και να αξιολογεί την πρόοδο των χωρών όσον αφορά την εφαρμογή της «Small Business Act» (SBA) σε ετήσια βάση.

Με έμφαση στα μέτρα του σχεδίου δράσης SBA, η έκθεση παρέχει ολοκληρωμένη πληροφόρηση σχετικά με την απόδοση των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων των κρατών της ΕΕ και άλλων εννέα χωρών εταίρους. Αποτελείται από δύο μέρη: μια ετήσια έκθεση σχετικά με τις ευρωπαϊκές Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις και τα δελτία της «Small Business Act» (SBA) για την κάθε χώρα.

Η ετήσια έκθεση 2014/2015 σχετικά με τις ευρωπαϊκές Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις είναι τώρα διαθέσιμη και παρουσιάζει καλά νέα, αφού μετά από χρόνια μείωσης προσωπικού, οι ευρωπαϊκές Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις έχουν αρχίσει και επεκτείνονται, προχωρώντας σε προσλήψεις.

Η ετήσια έκθεση, παρέχει μια σύνοψη του μεγέθους, της δομής και της σημασίας των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων για την ευρωπαϊκή οικονομία καθώς και μια επισκόπηση του παρελθόντος και της προβλεπόμενης απόδοσης τους από το 2008 έως το 2016.

Μπορείτε να βρείτε το κείμενο της έκθεσης εδώ.

πηγή: www.epixeiro.gr