7 στους 10 σε ιδιόκτητη κατοικία στην ΕΕ

Το 2014, στην Ευρωπαϊκή Ένωση, πάνω από τον μισό πληθυσμό (59,3%) ζούσε σεμονοκατοικίες και το 40,0% σε διαμερίσματα.

Στην Ελλάδα τα αντίστοιχα ποσοστά είναι 43% και 57%. Η πλειοψηφία των κατοίκων της ΕΕ ήταν ιδιοκτήτες της κατοικίας τους αφού πάνω από τα δύο τρίτα (70,1%) του πληθυσμού ζούσε σε ιδιόκτητες κατοικίες, ενώ 29,9% ζούσε σε ενοικιαζόμενες. Στην Ελλάδα τα αντίστοιχα ποσοστά είναι 74% και 26%. Όσον αφορά την διαθεσιμότητα επαρκούς χώρου στις κατοικίες, το 2014 το 17,1% του πληθυσμού της ΕΕ ζούσε σε κατοικίες που δεν είχαν επαρκή χώρο για όλους. Για την Ελλάδα το ποσοστό αυτό ήταν 27,4%.

Ένα άλλο στατιστικό στοιχείο αφορά την ικανοποίηση από τις συνθήκες διαβίωσης. Σε αυτό το πλαίσιο ο πληθυσμός της ΕΕ ηλικίας άνω των 16 ετών βαθμολόγησε την κατοικία με 7,5 βαθμούς σε κλίμακα από το 0 έως το 10 (ο βαθμός για την Ελλάδα ήταν 6,6). Πρόκειται για την δεύτερη θέση στην βαθμολογία μετά τις προσωπικές σχέσεις.
Τέλος, η Ελλάδα κατέχει τα πρωτεία όσον αφορά τις συνολικές δαπάνες για την κατοικία που αντιπροσωπεύουν το 40% του συνολικού διαθέσιμου εισοδήματος, ποσοστό τετραπλάσιο σχεδόν σε σχέση με τον μέσο όρο της ΕΕ που είναι 10,4%.

πηγή: www.epixeiro.gr