Ημερίδα από το Europe Direct Καλαμάτας: Μετανάστευση & Κοινωνική Οικονομία: προκλήσεις & ευκαιρίες για την Ελλάδα & την Ευρώπη

Το Κέντρο Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης Europe Direct Καλαμάτας οργανώνει Ημερίδα για το ευρύ κοινό με θέμα: «Μετανάστευση & Κοινωνική Οικονομία: προκλήσεις και ευκαιρίες για την Ελλάδα και την Ευρώπη». Η Ημερίδα θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 20 Δεκεμβρίου 2015 στην Καλαμάτα, ώρα 10:30-14:30, (Ξεν. GALAXY, Κολοκοτρώνη 14).

Στην Ημερίδα θα παρουσιαστεί η μεταναστευτική πολιτική και το ευρωπαϊκό πρόγραμμα δράσης της Ε.Ε. και θα συμμετέχουν με εισηγήσεις διακεκριμένοι επιστήμονες οι οποίοι θα αναπτύξουν τις απόψεις της κοινωνίας των πολιτών για το μείζον αυτό θέμα.

Με την ευκαιρία της Ημερίδας θα διανεμηθεί ερωτηματολόγιο προκειμένου να καταγραφούν οι απόψεις των πολιτών για την πολιτική της Ε.Ε. στο μεταναστευτικό. Επίσης, θα συζητηθούν θέματα σχετικά τη συγκρότηση Κοινωνικών Αναπτυξιακών Συμπράξεων και τη δυνατότητα συμμετοχής τους στους περιφερειακούς μηχανισμούς στήριξης της κοινωνικής οικονομίας Περιφέρειας Πελοποννήσου.