Προσωπικά δεδομένα: πόσο προσωπικά είναι;

Οι νέες τεχνολογίες που μας επιτρέπουν να είμαστε σχεδόν μόνιμα συνδεδεμένοι με φίλους, γνωστούς και ειδήσεις είναι και γνήσια απειλή για όλους μας, όπως αποδείχτηκε από το σκάνδαλο NSA. Στις 12 Μαρτίου το ΕΚ ψήφισε την αλλαγή της νομοθεσίας της ΕΕ για την προστασία των δεδομένων. Σκοπός είναι να εξασφαλίσει στους πολίτες ότι θα έχουν το έλεγχο των προσωπικών τους δεδομένων στον ψηφιακό κόσμο.Στις 15 Δεκεμβρίου, ΕΚ και Συμβούλιο, κατέληξαν σε προσωρινή συμφωνία για το πακέτο.

Η ισχύουσα νομοθεσία χρονολογείται από το 1995 και έχει μεγάλη ανάγκη εκσυγχρονισμού για να συνεχίσει να ανταποκρίνεται στις τεχνολογικές πραγματικότητες. Η Επιτροπή έχει προτείνει ήδη από το 2012 νέο κανονισμό για τον έλεγχο της συλλογής στοιχείων στο διαδίκτυο και το πώς θα παραμένουν τα στοιχεία αυτά ασφαλή.
Οι ανησυχίες των ευρωβουλευτών για τις δραστηριότητες παρακολούθησης των ΗΠΑ, τους οδήγησε να ξεκινήσουν έρευνα το Σεπτέμβριο του 2013, για τις  επιπτώσεις στην ιδιωτική ζωή των πολιτών της ΕΕ. Το ΕΚ εξέδωσε χωριστή έκθεση για τα ευρήματα της έρευνας, στις 12 Μαρτίου 2014. Η έκθεση αναφέρει ότι η ΕΕ οφείλει να αναστείλει τις συμφωνίες για την τράπεζα δεδομένων και την προστασία των δεδομένων με τις ΗΠΑ. Οι ευρωβουλευτές πρόσθεσαν ότι το ΕΚ πρέπει να δώσει την συγκατάθεσή του μόνο για την εμπορική συμφωνία μεταξύ ΕΕ και ΗΠΑ, που βρίσκεται υπό διαπραγμάτευση και αυτό αν οι ΗΠΑ σεβαστούν τα θεμελιώδη δικαιώματα της ΕΕ.

Οι διαπραγματεύσεις μεταξύ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, του ΕΚ και των κυβερνήσεων ξεκίνησαν τον Ιούνιο. Στις 15 Σεπτεμβρίου, τα μέρη κατέληξαν σε προσωρινή συμφωνία την οποία ενέκρινε η επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών στις 17 Δεκεμβρίου. Τώρα μένει να εγκριθεί και από την ολομέλεια του ΕΚ και το Συμβούλιο.
Μετά την ψηφοφορία στην ολομέλεια για τη νομοθεσία για την προστασία των δεδομένων και μόλις τα κράτη μέλη συμφωνήσουν σε μία κοινή θέση για το ζήτημα, το ΕΚ θα ξεκινήσει διαπραγματεύσεις με το Συμβούλιο.