Η ΕΕ το 2015

post-0219bΘέλετε να μάθετε τα επιτεύγματα της ΕΕ το 2015; Την πρόοδο που σημείωσε όσον αφορά τις προτεραιότητες που έχει θέσει; Τα μέτρα που έλαβε για την τόνωση της απασχόλησης, της ανάπτυξης και των επενδύσεων; Τον ρόλο που διαδραμάτισε στο πλαίσιο της συμφωνίας για το κλίμα που επετεύχθη στο Παρίσι; Πώς χειρίστηκε την προσφυγική κρίση; Και πώς οι πολίτες της ΕΕ ωφελήθηκαν από την Ένωση; Μπορείτε να βρείτε τις απαντήσεις σε όλες αυτές τις ερωτήσεις —αλλά και σε πολλές άλλες—στις δύο εκδόσεις (αναλυτική και συνοπτική) του εντύπου Η ΕΕ το 2015.

Οι εκδόσεις αυτές διατίθενται στις ακόλουθες μορφές:

Η ΕΕ το 2015 – Γενική έκθεση

HTML

i_html

PDF

i_pdf

EPUB

i_epub

PRINT

i_print

Η ΕΕ το 2015 – Σημαντικότερες εξελίξεις

HTML

i_html

PDF

i_pdf

EPUB

i_epub

PRINT

i_print