Ρύθμιση για την προστασία της υγείας των ζώων και των ανθρώπων

Οι ασθένειες των ζώων δεν αφορούν μόνο τα ζώα που βρίσκονται στα αγροκτήματα αλλά και τα κατοικίδια ζώα, ενώ μπορούν να επηρεάσουν ακόμα και την υγεία του ανθρώπου. Επίσης, σημαντικός είναι και ο αντίκτυπος που έχουν στην οικονομία, καθώς μόνο το 2009, η βιομηχανία της κτηνοτροφίας αντιπροσώπευε το 41% της συνολικής γεωργικής παραγωγής. Βρείτε περισσότερες πληροφορίες στο γράφημα.

Προκειμένου να προλάβουν και να σταματήσουν μελλοντικά κρούσματα ασθενειών που προέρχονται από ζώα, όπως η γρίπη των πτηνών, ο αφθώδης πυρετός ή η αφρικανική πανώλη των χοίρων, η επιτροπή Γεωργίας του ΕΚ συμφώνησε αυτή την εβδομάδα στη λήψη νέων μέτρων για την υγεία των ζώων.

Τα μέτρα αυτά επιτρέπουν στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή να ζητήσει από τα κράτη μέλη να δημιουργήσουν εθνική βάση δεδομένων για κατοικίδια, αν χρειαστεί και την εξουσιοδοτεί να λάβει επείγοντα μέτρα , σε περίπτωση επιδημίας. Ωστόσο, όλα τα μέτρα για τον έλεγχο των ασθενειών των ζώων θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τους την καλή διαβίωση των ζώων, συμπεριλαμβανομένων των αδέσποτων ζώων προκειμένου να προστατεύονται από τον πόνο, την αγωνία και την ταλαιπωρία.