Ευρωπαϊκό Κέντρο Καταναλωτή Ελλάδος: Εναρξη ισχύος της ηλεκτρονικής επίλυσης διαφορών

Με αφορμή τον εορτασμό της Ημέρας της Ευρώπης, το Ευρωπαϊκό Κέντρο Καταναλωτή Ελλάδος, μέλος του Δικτύου των Ευρωπαϊκών Κέντρων Καταναλωτή, υπενθυμίζει σε καταναλωτές και προμηθευτές την έναρξη ισχύος της ηλεκτρονικής επίλυσης διαφορών, η οποία βασίζεται στη λειτουργία Ευρωπαϊκής διαδικτυακής πύλης (πλατφόρμας Η.Ε.Δ.).

Μέσω της πλατφόρμας αυτής οι Ευρωπαίοι καταναλωτές και προμηθευτές επιλύουν διαδικτυακά διαφορές που ανακύπτουν από ηλεκτρονικές αγορές εντός της Ένωσης, με απλές, γρήγορες και δωρεάν, σε ό,τι αφορά την Ελλάδα, διαδικασίες, και κυρίως, χωρίς την προσφυγή στο δικαστήριο. Για την Ελλάδα εθνικό σημείο επαφής έχει οριστεί το Ευρωπαϊκό Κέντρο Καταναλωτή, το οποίο διευκολύνει και καθοδηγεί καταναλωτές και προμηθευτές απαντώντας ηλεκτρονικά σε σχετικά ερωτήματα, ενώ η Ανεξάρτητη Αρχή «Συνήγορος του Καταναλωτή» αποτελεί πιστοποιημένο φορέα εναλλακτικής επίλυσης διαφορών (Ε.Ε.Δ.), η οποία διαμεσολαβεί ηλεκτρονικά και καλύπτει όλους τους εμπορικούς κλάδους.

Η Διευθύντρια του Ευρωπαϊκού Κέντρου Καταναλωτή κ. Αθηνά Κοντογιάννη επεσήμανε σχετικά: «Ήδη πετύχαμε την ηλεκτρονική εξωδικαστική επίλυση των δύο πρώτων υποθέσεων ηλεκτρονικού εμπορίου στην Ελλάδα, η οποία, μάλιστα, ολοκληρώθηκε σε λιγότερο από 60 ημέρες. Και οι δύο υποθέσεις, μια εγχώρια και μια διασυνοριακή, επιλύθηκαν υπέρ του καταναλωτή. Οι διαδικασίες (ηλεκτρονικής) εξωδικαστικής επίλυσης ενισχύουν το αίσθημα εμπιστοσύνης των καταναλωτών στο ηλεκτρονικό εμπόριο, διότι, και αν ακόμη δημιουργηθεί πρόβλημα, δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας: Η διαφορά θα υποβληθεί προς επίλυση σε ανεξάρτητο φορέα, με φιλικές, απλές και κυρίως υπό την εποπτεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής διαδικασίες, εξοικονομώντας χρόνο και χρήμα από την εμπλοκή στα δικαστήρια. Ειδικά ο Έλληνας καταναλωτής, με κριτήριο τον βαθμό εμπιστοσύνης του στις εξ αποστάσεως συμβάσεις, βρίσκεται στην τρίτη χαμηλότερη θέση στην ΕΕ. Έχει, όμως, μεγάλη σημασία και για ηλεκτρονικά καταστήματα που δραστηριοποιούνται εκτός Ελλάδας και εντός της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, τα οποία, υποστηρίζοντας τις διαδικασίες αυτές και δηλώνοντάς το εκ των προτέρων στους καταναλωτές, αυξάνουν την αξιοπιστία τους αποκτούν πρόσθετη προοπτική προσέλκυσης πελατών στην τεράστια ενιαία αγορά».

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ηλεκτρονική επίλυση των διαφορών και τις υποχρεώσεις των ηλεκτρονικών καταστημάτων είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα τουΕυρωπαϊκού Κέντρου Καταναλωτή Ελλάδας.

www.epixeiro.gr