Η νέα ταυτότητα προσόντων ανοίγει τον δρόμο για ορισμένες κατηγορίες αιτούντων εργασία

Αν είστε φυσικοθεραπευτής, γενικός νοσηλευτής, φαρμακοποιός, οδηγός ορειβασίας ή μεσίτης ακινήτων που ενδιαφέρεται να εργαστεί σε άλλο κράτος μέλος της ΕΕ, η ζωή σας μόλις έγινε ευκολότερη.

Η ευρωπαϊκή επαγγελματική ταυτότητα (ΕΕΤ) είναι ήδη διαθέσιμη από τις αρχές του τρέχοντος έτους και, πλέον, τα προσόντα για τους συγκεκριμένους επαγγελματικούς κλάδους αναγνωρίζονται σε όλη την ΕΕ.

Η διαδικασία για τη διαχείρισή της είναι ευκολότερη και ταχύτερη σε σύγκριση με τις παραδοσιακές διαδικασίες αναγνώρισης προσόντων, αλλά και πιο διαφανής. Μπορείτε να παρακολουθείτε την πορεία της αίτησής σας επιγραμμικά και, εάν θέλετε να υποβάλετε νέα αίτηση σε άλλη χώρα, μπορείτε να ξαναχρησιμοποιήσετε έγγραφα που έχετε ήδη αναφορτώσει στο σύστημα.

Δεν πρόκειται για ταυτότητα με υλική υπόσταση: η ΕΕΤ είναι ουσιαστικά η ηλεκτρονική απόδειξη ότι έχετε υποβληθεί επιτυχώς στους απαιτούμενους διοικητικούς ελέγχους και ότι τα επαγγελματικά σας προσόντα αναγνωρίζονται από τη χώρα στην οποία επιθυμείτε να εργαστείτε.

Μόλις εγκριθεί η αίτησή σας, μπορείτε να δημιουργήσετε ένα πιστοποιητικό ΕΕΤ σε μορφή pdf, στο οποίο αναγράφεται, μεταξύ άλλων, ένας αριθμός αναφοράς τον οποίον μπορεί να χρησιμοποιήσει ο εκάστοτε μελλοντικός εργοδότης σας προκειμένου να ελέγξει επιγραμμικά την εγκυρότητα της ΕΕΤ σας. Εάν σκοπεύετε να μείνετε πολλά χρόνια σε άλλη χώρα της ΕΕ, θα πρέπει ενδεχομένως να εγγραφείτε στα αντίστοιχα εθνικά μητρώα για περαιτέρω εμπεριστατωμένους ελέγχους.

Η ΕΕΤ παρέχει τα ακόλουθα σημαντικά οφέλη:

Ο φάκελός σας διατηρείται στο σύστημα και δεν χρειάζεται να αναφορτώσετε εκ νέου όλα τα απαιτούμενα έγγραφα σε περίπτωση που αποφασίσετε μελλοντικά να εργαστείτε σε άλλη χώρα της ΕΕ. Έτσι, εξοικονομείτε χρόνο σε περίπτωση υποβολής μεταγενέστερων αιτήσεων.

Εάν οι αρχές της χώρας υποδοχής που είναι αρμόδιες για την αίτησή σας δεν λάβουν οριστική απόφαση εντός της προσήκουσας προθεσμίας, η αναγνώριση γίνεται αυτομάτως και, συνεπώς, μπορείτε να δημιουργήσετε το ηλεκτρονικό πιστοποιητικό ΕΕΤ, χωρίς να ταλαιπωρείστε από τυχόν καθυστερήσεις των διοικητικών αρχών.

Εάν οι αρχές απορρίψουν την αίτησή σας, οφείλουν να αιτιολογήσουν την απόφασή τους ενώ, επιπλέον, έχετε δικαίωμα προσφυγής κατά της απόφασης.

Επί του παρόντος, το απλουστευμένο αυτό σύστημα μπορεί να χρησιμοποιείται μόνο από τους επαγγελματίες που αναφέρονται ανωτέρω. Στο μέλλον όμως η ΕΕΤ ενδέχεται να επεκταθεί και σε άλλα επαγγέλματα που πληρούν τα κριτήρια που προβλέπονται στην οδηγία για τα επαγγελματικά προσόντα και χαρακτηρίζονται από κινητικότητα.

Πηγή: EURES