Τι θα κερδίσουμε αν γίνουμε Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης το 2021: τα οφέλη για τους επιχειρηματίες

Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης για το έτος 2021 και η Καλαμάτα βρίσκεται στις τρεις πόλεις του διαγωνισμού αυτού μαζί με την Ελευσίνα και τη Ρόδο που έχουν το βλέμμα τους στραμμένο στον ερχόμενο Νοέμβριο. Στις 11 Νοεμβρίου 2016, συγκεκριμένα, θα μάθουμε αν η Καλαμάτα θα είναι η πόλη αυτή που θα καταφέρει να κερδίσει την ευκαιρία να φέρει τον τίτλο και ως εκ τούτου να καθορίσει το μέλλον της με όρους ευρωπαϊκούς και με οδηγό την εξωστρέφεια και τον πολιτισμό.

Ωραία όλα αυτά αλλά τι θα κερδίσουμε αν γίνουμε Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης το 2021; Ποια θα είναι τελικά τα οφέλη για την πόλη και τους κατοίκους της; Είναι λογικό, άλλωστε, αφού γίνεται λόγος για έναν τόσο μεγάλο θεσμό, να μιλάμε και για τα οφέλη που θα προκύψουν από αυτόν. Ο πολιτισμός, άλλωστε, είναι άρρηκτα συνδεδεμένος με την οικονομική ανάπτυξη μίας κοινωνίας.

Οπως είναι φυσικό, ένας τόσο σημαντικός τίτλος, όπως αυτός της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης, δεν θα μπορούσε να μην επηρεάσει θετικά διάφορους τομείς, οι οποίοι σχετίζονται άμεσα με τον πολιτισμό και δεν είναι άλλοι από την επιχειρηματικότητα και το εμπόριο. Φυσικά, μέσα σε όλα αυτά δεν δύναται να παραβλεφθούν οι άνθρωποι που δραστηριοποιούνται σε αυτούς τους τομείς.

Ας δούμε, λοιπόν, τα οφέλη της φιλοξενίας αυτού του τίτλου για τις επιχειρήσεις.

Η φιλοξενία ενός τόσο δημοφιλούς και σημαντικού τίτλου είναι ένα δύσκολο έργο που απαιτεί συλλογική προσπάθεια. Τα πολλαπλά οφέλη, επίσης, για την πόλη που της ανατίθεται ο τίτλος δεν μπορούν να αφήσουν κανέναν αδιάφορο. Είναι ένας θεσμός που χρειάζεται την πόλη και παράλληλα επιδρά θετικά σε όλους τους πολίτες της. Είναι μια σχέση αλληλεπίδρασης και αλληλεξάρτησης.

Η επιχειρηματικότητα είναι ένας από τους τομείς που μαζί με το εμπόριο και την οικονομία, μπορεί άμεσα να επωφεληθεί από τον θεσμό. Δεν είναι λίγες, άλλωστε, οι πόλεις που ως Πολιτιστικές Πρωτεύουσες έχουν καταφέρει να αυξήσουν τις «μετοχές» τους. Ενδεικτικά, δύναται να αναφερθούν παρακάτω κάποια καταγεγραμμένα οφέλη.

Σχετικά με τον επιχειρηματικό κλάδο και τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην Καλαμάτα, ο θεσμός της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας μπορεί να δημιουργήσει και να υποστηρίξει νέους οικονομικούς τομείς, όπως είναι οι δημιουργικές βιομηχανίες, με αύξηση της απασχόλησης, της κίνησης αλλά και της καινοτόμας επιχειρηματικότητας. Γεγονός που θα ωφελήσει τόσο τις υφιστάμενες όσο και τις νέες επιχειρήσεις που θα δημιουργηθούν. Η ορθή αξιοποίηση της παραπάνω θετικής επίδρασης συντείνει στην ανάπτυξη της περιοχής.

Επιπλέον, ο θεσμός προβλέπεται ότι θα αναδείξει τα τοπικά προϊόντα και τη μεσογειακή διατροφή, μέσω κυρίως της προβολής, της αναγνωρισιμότητας της πόλης και της τουριστικής προσέλευσης. Η Καλαμάτα είναι μια πόλη που στηρίζεται πολύ στα τοπικά της προϊόντα και προβάλλεται, άλλωστε, μέσω αυτών. Ως εκ τούτου, η ανάδειξη των τελευταίων θα βοηθούσε στην αύξηση τόσο της παραγωγής όσο και των εξαγωγών τους.

Η βελτίωση, επίσης, των υποδομών της πόλης επιδρά θετικά σε κάθε επιχείρηση που δραστηριοποιείται σε αυτήν. Σε συνδυασμό δε με την επίσπευση των έργων και των επενδύσεων που χρονίζουν, αναβαθμίζουν το τουριστικό προϊόν μας. Η προσβασιμότητα της Καλαμάτας είναι άλλο ένα ζήτημα που οφείλει να τυγχάνει μιας κοινής αντιμετώπισης. Κατά συνέπεια, η αξιοποίηση των υπαρχουσών δομών και η δημιουργία νέων υποδομών με αρωγό τον θεσμό παρέχει τη δυνατότητα της επίτευξης αυτής.

Αυτά ήταν κάποια από τα οφέλη αναφορικά με τη διεκδίκηση και τη φιλοξενία του τίτλου αυτού. Οπως είναι λογικό, δεν είναι εύκολο μέσα σε λίγες γραμμές να αναφερθούν και να αναπτυχθούν τα οφέλη ενός τόσο σημαντικού τίτλου. Για τον λόγο αυτόν αναφέρθηκαν ενδεικτικά κάποια από αυτά. Κάθε τομέας, άλλωστε, που ωφελείται, επηρεάζει άμεσα και τους υπόλοιπους. Ο πολιτισμός δεν είναι «ένας και αυτός». Είναι το σύνολο των ανθρώπινων δραστηριοτήτων, το σύνολο των υλικών και πνευματικών αξιών. Στοιχεία του είναι η επιστήμη, η τεχνολογία, η πολιτική, οι ηθικές κρίσεις και αξίες, η θρησκεία, η τέχνη αλλά και η οικονομία. Ολα αυτά είναι αλληλένδετα μεταξύ τους.

Γραφείο Υποψηφιότητας “KALAMATA:21”

Εφημερίδα “Ελευθερία”