Ασφάλεια συνόρων: Τι κάνει το ΕΚ για την ασφάλεια της ΕΕ

Η προσφυγική κρίση απέδειξε ότι για να υπάρχει ελεύθερη κυκλοφορία μεταξύ των κρατών μελών, πρέπει τα εξωτερικά σύνορα της ΕΕ να προστατεύονται. Το 71% των Ευρωπαίων, επιθυμούν περισσότερες δράσεις από την ΕΕ για την προστασία των εξωτερικών συνόρων της, σύμφωνα με την τελευταία έρευνα του Ευρωβαρόμετρου.

Το αντίστοιχο ποσοστό στην Ελλάδα φτάνει το 78% και στην Κύπρο το 86%.

Στις 6 Ιουλίου, οι ευρωβουλευτές ενέκριναν τα σχέδια για τη δημιουργία ευρωπαϊκού συστήματος ελέγχου των εξωτερικών συνόρων της ΕΕ, φέρνοντας κοντά την Frontex και τις εθνικές αρχές διαχείρισης συνόρων. Οι εθνικές αρχές θα εξακολουθήσουν να διαχειρίζονται τα σύνορά του, ωστόσο αν αυτά βρίσκονται υπό πίεση, τότε θα μπορούν να ζητήσουν βοήθεια από την Ευρωπαϊκή Συνοριοφυλακή και Ακτοφυλακή. Μόλις το Συμβούλιο δώσει το πράσινο φως, θα τεθεί σε ισχύ η νέα αρχή.

Το ΕΚ διαπραγματεύεται με το Συμβούλιο, προκειμένου να ποινικοποιηθούν σε όλα τα κράτη μέλη πράξεις όπως η εκπαίδευση με στόχο τρομοκρατικές δράσεις, η υποκίνηση τρομοκρατίας ή η χρηματοδότηση τρομοκρατικών δραστηριοτήτων.

“Ο κανονισμός για τη δημιουργία Ευρωπαϊκής Ακτοφυλακής και Συνοριοφυλακής, διασφαλίζει ότι τα εξωτερικά σύνορα της ΕΕ είναι πιο ασφαλή και διαχειρίζονται καλύτερα. Αυτό δεν μπορεί από μόνο του να λύσει την κρίση της μετανάστευσης που αντιμετωπίζει η ΕΕ σήμερα ή να αποκαταστήσει την εμπιστοσύνη στη ζώνη Σένγκεν αλλά είναι ένα αναγκαίο πρώτο βήμα”, δήλωσε ό εισηγητής του ΕΚ Αρτί Πάμπρικς (ΕΛΚ, Λετονία).