Σαν σήμερα πριν 40 χρόνια… υπογράφηκε η πράξη για άμεση και καθολική ψηφοφορία στις ευρωεκλογές

Από την ημέρα της ίδρυσής του το ΕΚ, έχει καταφέρει να αυξήσει τις αρμοδιότητές του και οι αποφάσεις του επηρεάζουν άμεσα τις πολιτικές της ΕΕ. Η 20η Σεπτεμβρίου 1976 αποτελεί ημερομηνία ορόσημο για το ΕΚ, καθώς είναι η ημέρα κατά την οποία οι υπουργοί υπέγραψαν τους κανόνες για τη διεξαγωγή των μελλοντικών άμεσων ευρωεκλογών. Οι εκλογές πραγματοποιήθηκαν τρία χρόνια αργότερα και με νέα δυναμική πλέον οι ευρωβουλευτές αναζήτησαν περισσότερες εξουσίες στη διαμόρφωση των ευρωπαϊκών πολιτικών.

Η πράξη για άμεση καθολική ψηφοφορία στις ευρωεκλογές, υπογράφηκε στις Βρυξέλλες από εκπροσώπους των εννέα  κρατών μελών στις Ευρωπαϊκές Κοινότητες και ακολούθησε το κείμενο του σχεδίου σύμβασης, που πρότεινε το ΕΚ το 1975.

Οι διαφορές που υπήρξαν ήταν ο αριθμός των αντιπροσώπων, που αρχικά είχε υπολογιστεί στους 355 ενώ στο υπογεγραμμένο κείμενο είναι 410. Επίσης, η πράξη που υπογράφηκε δεν ορίζει την ημερομηνία της διεξαγωγής των πρώτων εκλογών, σε αντίθεση με το σχέδιο νόμου που προέβλεπε τη διεξαγωγή των πρώτων ευρωεκλογών τον Μάιο του 1978.

Το 1952, η Συνθήκη του Παρισιού προέβλεπε την δυνατότητα διεξαγωγής άμεσων εκλογών για τη Συνέλευση, ωστόσο όλα τα κράτη μέλη προτίμησαν να ορίσουν εκπροσώπους από τα εθνικά τους κοινοβούλια.

Ο Georges Spénale, μετέπειτα πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, είπε στους υπουργούς κατά την υπογραφή “γνωρίζουμε πολύ καλά ότι πολλά πράγματα στην Ευρώπη σήμερα μπορεί να φαίνονται πολύ πιο επείγοντα από ένα θεσμικό πρόβλημα. Γνωρίζουμε πολύ καλά ότι είμαστε περικυκλωμένοι από τον πληθωρισμό, την ανεργία, τη νομισματική αστάθεια… Αυτή η ημέρα, της 20ης Σεπτεμβρίου, σηματοδοτεί μια μεγάλη συνάντηση για τις Κοινότητες, μια συνάντηση που ανοίγει το δρόμο από εδώ και πέρα στην Ευρώπη των πολιτών και στην Ευρώπη των κρατών”.