Η ΕΕ θα ιδρύσει το «Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης» για νέους εθελοντές

H Eυρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε τη σύσταση ενός Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης (ΕΣΑ), στην οποία άτομα έως και 30 ετών θα έχουν την ευκαιρία να υποστηρίξουν μια μη κυβερνητική οργάνωση (ΜΚΟ), τοπική αρχή ή ιδιωτική εταιρεία η οποία δραστηριοποιείται στην αντιμετώπιση δύσκολων καταστάσεων σε ολόκληρη την ΕΕ.

Για παράδειγμα, τα μέλη θα μπορούν να συνεισφέρουν στην ανοικοδόμηση κοινοτήτων που έχουν πληγεί από φυσικές καταστροφές, στην αντιμετώπιση κοινωνικών προκλήσεων, καθώς και στην υποδοχή και την ένταξη προσφύγων.

Όπως δήλωσε ο πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ζαν-Κλοντ Γιούνκερ «νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη θα έχουν τη δυνατότητα να προσφέρουν εθελοντικά βοήθεια εκεί όπου υπάρχει μεγαλύτερη ανάγκη, για την αντιμετώπιση καταστάσεων κρίσης». Επιπλέον, εξέφρασε την επιθυμία του να δει το Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης να συγκροτείται και να τίθεται σε λειτουργία το συντομότερο δυνατό.

Οι θέσεις του ΕΣΑ θα είναι εθελοντικές, θα καλύπτονται δηλαδή τα βασικά έξοδα σίτισης, στέγασης και μετακίνησης, αλλά και θέσεις μόνιμων υπαλλήλων και ασκουμένων σε άλλο κράτος μέλος, όπου θα παρέχεται μισθός (για σύμβαση εργασίας) ή επίδομα (για κατάρτιση ή θέση μαθητείας), για την κάλυψη των εξόδων διαβίωσης και μετακίνησης που είναι δυνατόν να υποστηριχθούν οικονομικά. Για παράδειγμα, από το πρόγραμμα «Εγγυήσεις για τη Νεολαία».

Φιλοδοξία της Επιτροπής είναι ο αριθμός των μελών του ΕΣΑ να φτάσει τους 100.000 νέους μέχρι το 2020.

www.euractiv.gr