Ποιοι έχουν δικαίωμα σε βασικό τραπεζικό λογαριασμό στην ΕΕ

Σύμφωνα με τους κανόνες της ΕΕ, οι πολίτες της ΕΕ που διαμένουν νόμιμα σε χώρα της ΕΕ έχουν το δικαίωμα να ανοίξουν έναν βασικό λογαριασμό πληρωμών σε άλλη χώρα της ΕΕ.

Όπως εξηγεί η ιστοσελίδα η Ευρώπη σου, οι τράπεζες δεν μπορούν να αρνηθούν μια αίτηση για ένα βασικό λογαριασμό πληρωμών μόνο επειδή ο αιτών δεν κατοικεί στη χώρα όπου είναι εγκατεστημένη η τράπεζα.

Το δικαίωμα αυτό δεν ισχύει για άλλους τύπους τραπεζικών λογαριασμών, όπως λογαριασμούς καταθέσεων. Ένας βασικός λογαριασμός πληρωμών είναι ένας λογαριασμός που καλύπτει τις βασικές συναλλαγές που οι άνθρωποι χρησιμοποιούν στην καθημερινή ζωή τους, όπως:

  • Καταθέσεις
  • ανάληψη μετρητών
  • η είσπραξη και καταβολή των πληρωμών (για παράδειγμα, άμεσες χρεώσεις και αγορές κάρτας).

Θα πρέπει επίσης να περιλαμβάνει μια κάρτα πληρωμής όπου ο κάτοχος του λογαριασμού μπορεί να χρησιμοποιήσει για την ανάληψη μετρητών και για να κάνει αγορές – τόσο ηλεκτρονικά όσο και στα καταστήματα. Όπου αυτό είναι διαθέσιμο, η τράπεζα θα πρέπει με τον λογαριασμό να περιλαμβάνει την πρόσβαση σε ηλεκτρονικές τραπεζικές υπηρεσίες. Ωστόσο, δεν είναι υποχρεωμένη να περιλαμβάνει υπερανάληψη ή πιστωτική διευκόλυνση. Σε ορισμένες χώρες της ΕΕ, οι τράπεζες μπορεί ακόμα να έχουν μία ετήσια χρέωση για τον βασικό λογαριασμών πληρωμών.

www.epixeiro.gr