Ενίσχυση του προγράμματος «Εγγύηση για τη Νεολαία» ζητά η ΕΕ

Έντονη κριτική έχει ασκηθεί στο πρόγραμμα «Εγγύηση για τη Νεολαία», καθώς τα αποτελέσματα του προγράμματος όσον αφορά την αντιμετώπιση της ανεργίας, είναι απογοητευτικά. Οι παραινέσεις για αλλαγές έγκεινται κυρίως στο ότι η χρηματοδότηση του προγράμματος πρέπει να αυξηθεί, προκειμένου να αντιμετωπιστεί το φαινόμενο της ανεργίας στους νέους.

Η πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, «Εγγύηση για τη Νεολαία» για πρώτη φορά εγκρίθηκε από τα κράτη μέλη το 2013, ωστόσο τρία χρόνια αργότερα, η ανεργία των νέων στην ΕΕ παραμένει στο 19% σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Στην Ελλάδα, το ποσοστό ανέρχεται στο 50,3%, ενώ στην Ισπανία φτάνει στο 43,9%.

Το πρόγραμμα στοχεύει στην παροχή καθοδήγησης στον χώρο εργασίας, στην τετράμηνη κατάρτιση νεαρών ατόμων που έχουν εγκαταλείψει την εκπαίδευση είτε είναι ήδη άνεργοι. Ως προς αυτό, ο Τομ Βράιενς, πρόεδρος της Συνομοσπονδίας Ευρωπαϊκών Συνδικάτων για τη Νεολαία (ETUC), δήλωσε ότι τα αποτελέσματα του προγράμματος είναι «απογοητευτικά» μέχρι στιγμής.

Παρά την κάποια πρόοδο που έχει σημειωθεί, το ποσοστό των νέων που βρίσκονται εκτός απασχόλησης, εκπαίδευσης ή κατάρτισης δεν έχει αλλάξει ελάχιστα από τότε που η πρωτοβουλία που ξεκίνησε. Επιπλέον, πολλοί νέοι κατευθύνονται προς επισφαλείς και χαμηλά αμειβόμενες θέσεις εργασίας. Ως εκ τούτου, η ETUC έχει προτείνει τον επανακαθορισμό των κριτηρίων για την απασχόληση και την κατάρτιση από την Επιτροπή και τα κράτη μέλη.

Ωστόσο, παρά τις επικρίσεις, είναι γενικά αποδεκτό ότι δεν υπάρχει κάποια «μαγική συνταγή», όταν πρόκειται για την εύρεση εργασίας από νέους ανθρώπους, ειδικά στο παρόν οικονομικό κλίμα.

Ο Συνομοσπονδιακός Γραμματέας της ETUC, Τιμπό Βεμπέρ επισήμανε ότι η καταπολέμηση της ανεργίας απαιτεί χρόνο, «το ίδιο και η Εγγύηση για τη Νεολαία». Στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, οι σοσιαλιστές βουλευτές Νικολά Σμιτ από Λουξεμβούργο και η Περβάνς Μπερές από Γαλλία ανέλαβαν το έργο της διάσωσης του προγράμματος «Εγγύησης για τους Νεολαία».

Σε κοινή επιστολή τους προς την Επίτροπο Απασχόλησης Μαριάν Τίσεν και την Αντιπρόεδρο Κρισταλίνα Γκεοργκίεβα, οι ευρωβουλευτές ζήτησαν την περαιτέρω ενίσχυση του προγράμματος.

Επιπλέον, κατέκριναν την πρόταση προϋπολογισμού της Επιτροπής, και συγκεκριμένα την προτεινόμενη χρηματοδότηση 2 δις για το πρόγραμμα μέχρι το 2020. Η ETUC έδωσε έμφαση συγκεκριμένη εκτίμηση, υποστηρίζοντας ότι σύμφωνα με τη Διεθνή Οργάνωση Εργασίας (ΔΟΕ), η χρηματοδότηση πρέπει να αγγίξει τα 21 δις ευρώ ετησίως για να επιτευχθούν οι στόχοι του προγράμματος. Ο Σμιτ και η Μπερές συμφωνούν επίσης ότι 20 δις € είναι απαραίτητα.

Η Επιτροπή μόνο θετικές εκτιμήσεις έχει πραγματοποιήσει σχετικά με την Εγγύηση για τη Νεολαία, καθώς την έχει χαρακτηρίσει ως μία «ισχυρή κινητήρια δύναμη της πολιτικής για τη μεταρρύθμιση», ενώ υποστηρίζει ότι σε τρία χρόνια έχει ήδη «προσφέρει σε 9 εκατομμύρια νέους ανθρώπους θέσεις απασχόλησης, μαθητείας, άσκησης ή διά βίου μάθησης».

Υπάρχουν πολλές ιστορίες επιτυχίας στις οποίες η Εγγύηση για τη Νεολαία έχει συνεισφέρει, μεταξύ των οποίων, για παράδειγμα, το 83,5% των νέων που αναζήτησαν εργασία στη Φινλανδία μέσω του προγράμματος, έλαβαν μια προσφορά εργασίας εντός τριών μηνών κατα το 2015. Αλλά, όπως τόνισε ο Βέμπερ, «δεν μπορεί να επιλυθεί το ζήτημα της απασχόλησης των νέων από μόνο του».

Επίσης, περαιτέρω βελτιώσεις έχουν προταθεί και περιλαμβάνουν τη συμμετοχή της κοινωνίας των πολιτών, τα συνδικάτα και τους ίδιους τους νέους στη λειτουργία και παρακολούθηση του προγράμματος.