Ομιλία Επικεφαλής Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα κ. Π.Καρβούνη στην Επιτροπή Ευρωπαϊκών Υποθέσεων

Ομιλία Επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδακ κ. Π. Καρβούνη στην κοινή συνεδρίαση της Ειδικής Διαρκούς Επιτροπής Ευρωπαϊκών Υποθέσεων και της Διαρκούς Επιτροπής Μορφωτικών Υποθέσεων με θέμα “Το έργο των Εδρών Jean Monnet”.