Προστασία των εξωτερικών συνόρων της Ευρώπης: Ενίσχυση του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής

Στις 7 Δεκεμβρίου, ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής δρομολόγησε την εφεδρεία συνοριοφυλάκων ταχείας αντίδρασης καθώς και απόθεμα τεχνικού εξοπλισμού. Ο Οργανισμός θα είναι πλέον σε θέση να αναπτύσσει εξοπλισμό και μόνιμη εφεδρεία τουλάχιστον 1 500 συνοριοφυλάκων και εμπειρογνωμόνων, σε σύντομο χρονικό διάστημα, προς στήριξη των κρατών μελών στην αντιμετώπιση καταστάσεων έκτακτης ανάγκης στα εξωτερικά σύνορα της ΕΕ.

Ο Επίτροπος μετανάστευσης, εσωτερικών υποθέσεων και ιθαγένειας, κ. Δημήτρης Αβραμόπουλος, δήλωσε τα εξής: «Από σήμερα, δεν θα πρέπει να υπάρχει πλέον έλλειψη προσωπικού ή εξοπλισμού για τις επιχειρήσεις του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής. Αυτό αποτελεί σημαντικό ορόσημο στην ανάπτυξη του Οργανισμού και διασφαλίζει, ανά πάσα στιγμή, ότι τα κράτη μέλη έχουν στη διάθεσή τους επαρκή υποστήριξη σε περιπτώσεις κατά τις οποίες τα κοινά εξωτερικά σύνορα της ΕΕ υφίσταται ισχυρή πίεση.»

Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής που εγκαινιάστηκε στις 6 Οκτωβρίου, σε χρόνο ρεκόρ και σε λιγότερο από ένα έτος αφότου είχε αρχικά προταθεί από την Επιτροπή, θα διασφαλίζει την αποτελεσματική εφαρμογή των ισχυρών κοινών προτύπων διαχείρισης των συνόρων, θα παρέχει επιχειρησιακή στήριξη και θα παρεμβαίνει όπου είναι αναγκαίο, ώστε να ανταποκρίνεται άμεσα στις κρίσεις που προκύπτουν στα εξωτερικά σύνορα. Ο Οργανισμός θα μπορεί να βασίζεται σε εφεδρεία τουλάχιστον 1 500 εμπειρογνωμόνων από κράτη μέλη της ΕΕ και συνδεδεμένες χώρες Σένγκεν, ικανούς να αναπτυχθούν εντός πέντε εργάσιμων ημερών. Οι συνοριοφύλακες και οι εμπειρογνώμονες της εφεδρείας ταχείας αντίδρασης θα διατίθενται επιπλέον των αξιωματικών που συμμετέχουν σε τακτικές επιχειρήσεις στα εξωτερικά σύνορα της ΕΕ. Ο Οργανισμός έχει διαθέσει, επί του παρόντος, 1 200 υπαλλήλους σε επιχειρήσεις στα εξωτερικά σύνορα της ΕΕ. Από σήμερα, ο Οργανισμός θα έχει επίσης στη διάθεσή του τον απαραίτητο τεχνικό εξοπλισμό ο οποίος μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε ταχείες παρεμβάσεις και περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, οχήματα, πλοία και αεροπλάνα.

Μπορείτε να βρείτε δελτίο τύπου του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής εδώ.