Ελάχιστη εγγύηση διετούς διάρκειας για τους ευρωπαίους καταναλωτές

Δωρεάν, διετής εγγύηση (νόμιμη εγγύηση)

Όταν αγοράζετε προϊόντα είτε σε κατάστημα είτε ηλεκτρονικά, δικαιούστε, σύμφωνα με τη νομοθεσία της ΕΕ, ελάχιστη εγγύηση διετούς διάρκειας χωρίς επιπλέον κόστος.

Η 2ετής αυτή εγγύηση είναι μόνο η ελάχιστη που δικαιούστε και ενδεχομένως, η εθνική νομοθεσία της χώρα σας μπορεί να προβλέπει πρόσθετη προστασία. Μην ξεχνάτε ότι κάθε απόκλιση από τους κανόνες της ΕΕ πρέπει να είναι πάντοτε προς όφελος του καταναλωτή.

Εάν το προϊόν που αγοράσατε οπουδήποτε στην ΕΕ αποδειχτεί ελαττωματικό ή δεν ταιριάζει στις προδιαγραφές της διαφήμισής του, ο πωλητής οφείλει είτε να το επισκευάσει ή να το αντικαταστήσει δωρεάν, είτε να σας επιστρέψει τα χρήματά σας ή να σας προτείνει έκπτωση στην τιμή. Σε ορισμένες χώρες της ΕΕ σας δίνεται εξαρχής η δυνατότητα επιλογής μεταξύ των τεσσάρων μέσων προστασίας. Διαφορετικά, μπορείτε να ζητήσετε την πλήρη ή μερική επιστροφή μόνον όταν δεν είναι δυνατή ή ενδεδειγμένη η επισκευή ή η αντικατάσταση του προϊόντος.

Έχετε υπόψη ότι ίσως δεν δικαιούστε επιστροφή χρημάτων αν το πρόβλημα είναι αμελητέο, π.χ. μια γρατζουνιά σε θήκη CD.

Η διετής περίοδος εγγύησης αρχίζει με την παραλαβή των εμπορευμάτων. Σε ορισμένες χώρες της ΕΕ, πρέπει να ενημερώσετε τον πωλητή για το πρόβλημα εντός δύο μηνών αφότου το ανακαλύψετε, διαφορετικά, μπορεί να χάσετε το δικαίωμά σας για εγγύηση.

Εντός έξι μηνών από την παραλαβή των εμπορευμάτων, θα πρέπει απλώς να αποδείξετε στον πωλητή ότι αυτά είναι ελαττωματικά ή δεν ανταποκρίνονται στην περιγραφή της διαφήμισης. Αλλά, μετά από έξι μήνες, στις περισσότερες χώρες της ΕΕ πρέπει επίσης να αποδείξετε εσείς οι ίδιοι ότι το ελάττωμα υπήρχε ήδη κατά την παραλαβή των εμπορευμάτων, για παράδειγμα, δείχνοντας ότι το ελάττωμα οφείλεται στη χαμηλή ποιότητα του υλικού που χρησιμοποιήθηκε.

Η ευθύνη της επανόρθωσης βαρύνει πάντα τον πωλητή, ενώ σε ορισμένες χώρες της ΕΕ δικαιούστε επίσης να ζητήστε αποζημίωση από τον κατασκευαστή.

Το Ευρωπαϊκό Κέντρο Καταναλωτών suomi στη χώρα σας μπορεί να σας ενημερώσει λεπτομερέστερα για τα επιπλέον δικαιώματά σας σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία και μπορεί επίσης να σας βοηθήσει αν έχετε πρόβλημα με είδη που αγοράσατε σε άλλη χώρα της ΕΕ.

www.epixeiro.gr